(1)
Robbani, S.; Khoiria Ningrum, I. NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH. At-Tuhfah 2022, 11, 1-23.