Robbani, Shofa, and Ifa Khoiria Ningrum. 2022. “NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH”. At-Tuhfah 11 (2):1-23. https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i2.1423.